PRINCIPAL
Hjh Norwen binti Hj Brahim
 

SENIOR MASTER ADMINISTRATION ZULIDI BIN HJ MAHALI

SENIOR MASTER ADMINISTRATION
ZULIDI BIN HJ MAHALI

SENIOR MISTRESS FINANCE SITTY WARTYNAH BINTI HJ MD SAMBAS

SENIOR MISTRESS FINANCE
SITTY WARTYNAH BINTI HJ MD SAMBAS

(ASST) SENIOR MISTRESS FINANCE TANG POW GIOK

(ASST) SENIOR MISTRESS FINANCE
TANG POW GIOK

DEPUTY PRINCIPAL (ACADEMIC) PG MD ARIFFIN BIN PG HJ ALIUDDIN

DEPUTY PRINCIPAL (ACADEMIC)
PG MD ARIFFIN BIN PG HJ ALIUDDIN

SENIOR MISTRESS ACADEMIC 1 SITI SALMIAH BINTI AWG ABAS

SENIOR MISTRESS ACADEMIC 1
SITI SALMIAH BINTI AWG ABAS

SENIOR MASTER CCA KUA BENG JOO

SENIOR MASTER CCA
KUA BENG JOO

(ASST) SENIOR MISTRESS CCA NOOR ZINATUL AINI BINTI HJ IBRAHIM

(ASST) SENIOR MISTRESS CCA
NOOR ZINATUL AINI BINTI HJ IBRAHIM

DEPUTY PRINCIPAL (ADMINISTRATION) NORMALA BINTI HJ SUHAIMI  

DEPUTY PRINCIPAL (ADMINISTRATION)
NORMALA BINTI HJ SUHAIMI
 

SENIOR MISTRESS ACADEMIC 2 MRS LIM @ KHOO SIEW CHIN

SENIOR MISTRESS ACADEMIC 2
MRS LIM @ KHOO SIEW CHIN

SENIOR MISTRESS STUDENT'S AFFAIR HJH JUSNANI BINTI AWG TAHA

SENIOR MISTRESS STUDENT'S AFFAIR
HJH JUSNANI BINTI AWG TAHA

(ASST) SENIOR MISTRESS ACADEMIC MRS SHIM @ TAY KIM LUI

(ASST) SENIOR MISTRESS ACADEMIC
MRS SHIM @ TAY KIM LUI